Janusz Musiał – Uniwersum Ruchomych Obrazów

URO, czyli czym jest ruchomy obraz?

URO, czyli Uniwersum Ruchomych Obrazów to multimedialny projekt, którego twórcą i pomysłodawcą jest Janusz Musiał – fotograf, filmowiec i kulturoznawca. Celem projektu jest refleksja nad istotą ruchomego obrazu, oraz analiza zmian jakie zaszły w tym zakresie od momentu wynalezienia filmu.

W projekcie wykorzystano różnorodne techniki multimedialne od fotografii, animacji i filmu po grafikę, różnorodne instalacje aż po poezję dotykającą tego zagadnienia. Ten nowatorski pomysł poświęcony ruchomym obrazom oglądać można w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.