„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera”/Monteskiusz