Zbigniew Herbert – Pan Cogito

Do czego prowadzi myślenie?

Pan Cogito to tomik wierszy wydany po raz pierwszy w 1974 r. Nazwisko Cogito zaczerpnięte zostało od Kartezjańskiego powiedzenia Cogito ergo sum (myślę, więc jestem), Pan Cogito, jest więc Panem Myślący. To postać stworzona przez Herberta, która miała być odbiciem człowieka wykształconego i inteligentnego, który dostrzega absurdy otaczającego go świata, jest odważny, nieugięty i posiada silny kręgosłup moralny, ale nie potrafi pogodzić się z otaczającą go rzeczywistością przez co bywa miotany silnymi uczuciami.